Miniatura aktualności

Science-Business&Industry Cooperation Forum

W dniu 08 grudnia 2014 roku odbył się panel dyskusyjny pt. Science-Business&Industry Cooperation Forum na temat... więcej

Miniatura aktualności

This is Photoshop’s

W 1996 r. Emilio Botín, przewodniczący Banco Santander, zdecydował, że bank jako instytucja zaufania społecznego... więcej

Miniatura aktualności

This is Photoshop’s version of Lorem Ipsum

This is Photoshop’s version  of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Etiam... więcej

O programie

Building the Science and Business Consortium

 

Projekt Building the Science and Business Consortium realizowany jest w ramach programu Santander Universidades, dzięki współpracy
Politechniki Poznańskiej z Bankiem BZ WBK (Grupa Santander). Głównym celem projektu jest rozwój potencjału Politechniki Poznańskiej poprzez
rozbudowę sieci kontaktów z naukowcami oraz pozyskanie partnerów biznesowych z państw iberyjskich i iberoamerykańskich celem nawiązania
międzynarodowej współpracy oraz aplikowania o wspólne projekty naukowo-badawcze w obszarze zarządzania jakością.

Projekt realizowany jest od dnia 27 lutego 2014 roku i potrwa do 30 czerwca 2015 roku.

santander-logo
logo-pp
logo-kziip

O projekcie

Santander Universidades na świecie

W 1996 r. Emilio Botín, przewodniczący Banco Santander, zdecydował,
że bank jako instytucja zaufania społecznego powinien być nie tylko konkurencyjny
oraz skuteczny biznesowo, ale również powinien stanowić wsparcie
dla społeczności lokalnych.

Wierząc, że uczelnie wyższe są kluczowym czynnikiem rozwoju i postępu podjęto decyzję,
że celem Banco Santander będzie opracowanie programu wspierającego świat akademicki.
Efektem tych prac jest program Santander Universidades, który współpracuje
z uniwersytetami od ponad 17 lat.

Santander Universidades w Polsce

Jednym z fundamentów polityki społecznego zaangażowania prowadzonej przez Bank Zachodni WBK jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości. Założenia te realizowane są poprzez zainaugurowany w grudniu 2011 roku program Santander Universidades. Obecnie należy do niego 43 uczelnie wyższe z największych ośrodków akademickich, między innymi Politechnika Poznańska i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Polskie uczelnie aktywnie korzystają z możliwości jakie daje Santander Univeridades. Biorą udział w programach globalnych organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie takie jak Harvard Law School, Uniwersytet Browna, Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet w Pensylwanii, Uniwersytet Narodowy w Singapurze czy Uniwersytet w Kolonii, realizują programy stypendialne, a także indywidualne programy badawcze z zakresu przedsiębiorczości, rozwoju badań naukowych, szczególnie w zakresie nowych technologii, mobilności studentów oraz pracowników, promocji kultury oraz języka hiszpańskiego, a także rozwoju networkingu i wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie.

Więcej o programie Santander Univesidades poczytać można na profilu programu na portalu Facebook.com Inwestuję w Siebie.

 

Zadania i działania

Build Your Network!

Build Your Network to – mając na uwadze cel projektu – jedno z głównych jego zadań. Celem spotkań studyjno-networkingowych jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z zespołami naukowo-badawczymi i biznesowymi z państw iberoamerykańskich zajmującymi się tematyką zarządzania jakością oraz przedsiębiorczością, podjęcie współpracy międzynarodowej w obszarze zarządzania jakością (powołanie konsorcjum; ustalenie wspólnych tematów projektowych; wskazanie na konkursy/granty) oraz promocja kultury iberoamerykańskiej w Polsce.

Science-Business&Industry Cooperation Forum –

możliwości rozwoju współpracy nauki z biznesem.

W ramach tego działania w dniu 08 grudnia 2014 roku zorganizowany zostanie panel dyskusyjny pt. Science-Business&Industry Cooperation Forum na temat możliwości współpracy na linii nauka-biznes. Panel ten odbędzie się na terenie Politechniki Poznańskiej podczas obchodów 95-lecia Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania i w ramach międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej IV MANUFACTURING. Do udziału w panelu zaproszeni zostaną przedstawiciele środowisk naukowych i biznesu, także przedstawiciele organizacji rządowych. Panel Science-Business&Industry Cooperation Forum jest wydarzeniem otwartym, dedykowanym nie tylko dla członków konsorcjum projektowego, ale i dla społeczności akademickiej i przedsiębiorstw.

By nie tylko zbudować, ale by utrzymywać dobre relacje w powstałym w ramach projektu konsorcjum, członkowie zespołu projektowego wezmą także udział w warsztatach z umiejętności miękkich.

Projekty naukowo-badawcze

Ważnym zadaniem w ramach projektu Building the Science and Business Consortium jest  przygotowanie z powstałym konsorcjum wniosków o wspólne projekty naukowo-badawcze (m.in. wnioski na konkursy NCBiR i/lub w ramach programu Horyzont 2020).

Poza tym, w ramach projektu pracownicy Uczelni uczą się kultury i – poprzez kursy online – języka hiszpańskiego.

Poszczególne zadania pozwolą osiągnąć cel nadrzędny – zbudowanie zespołu, tj. konsorcjum naukowo-badawczego (budowa i rozwój sieci networkingowej) z uczelniami w Polsce i na świecie, w tym z grupy Santander Universidades oraz z przedstawicielami biznesu i przemysłu oraz nawiązanie bezpośredniej współpracy (aplikacja o wspólne innowacyjne projekty naukowo-badawcze), a także popularyzacja kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej.

Rezultatami projektu będą, między innymi pomysły na wspólne projekty konsorcjum naukowo-badawczego, w skład którego wejdą uczelnie i firmy z Polski i państw iberyjskich i iberoamerykańskich. Dodatkową wartością tych działań jest popularyzacja języka hiszpańskiego oraz kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej.

Poza tym, w ramach programu Santander Universidades studenci i doktoranci Politechniki Poznańskiej mogą odbyć w BZ WBK staż, podczas którego realizować będą zadania związane z ich pracą dyplomową magisterską lub doktorską.

 Staż w  santander-logo

 

Jesteś zainteresowany stażem w BZWBK?

Skontaktuj się z nami

(w mailu proszę przesłać krótką informację
o sobie oraz podać zainteresowania naukowe)

Zespół

W projekt Building the Science and Business Consortium zaangażowanych jest wiele osób z rożnych uczelni, które należą do programu Santander Universidades.

Do głównego zespołu projektu Building the Science and Business Consortium należą:

Zdjęcie członka zespołu
Adam HAMROL
Politechnika Poznańska
Logo

Prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, absolwent Politechniki
Poznańskiej, od roku 2003 kierownik Zakładu Zarządzania Produkcją,  w latach 1999–2005 Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, Rektor Politechniki Poznańskiej w latach 2005–2012; kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji (http://pm.put.poznan.pl/).

Zagadnieniami związanymi z zarządzaniem jakością zajmuje się od roku 1992. Wykładał bądź wykłada: zarządzanie jakością, inżynierię jakości, metody statystyczne w sterowaniu jakością, projektowanie systemów zarządzania jakością. Jest promotorem 7 prac doktorskich oraz ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich o tematyce związanej z szeroko rozumianymi problemami zarządzania jakością. Wdrażał w kilkunastu przedsiębiorstwach systemy zarządzania jakością, prowadził liczne szkolenia i doradzał w zakresie zarządzania.
Autor ponad 160 publikacji, w tym autor bądź współautor książek z zakresu zarządzania jakością, m.in.: Zarządzanie jakością w teorii i praktyce, PWN Warszawa 1998, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN Warszawa 2008. Jest m. in. członkiem: Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, Sekcji
„Metrologia w Inżynierii Jakości i Diagnostyce” Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komisji Budowy Maszyn Oddziału PAN w Poznaniu. Od roku 2010 członek European Academy of Quality Sciences.

W roku 2009 został laureatem XII Edycji Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii nauka oraz Liderem Pracy Organicznej (nagroda Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego).

Zdjęcie członka zespołu
Magdalena Diering
Politechnika Poznańska
Logo

Kierownik projektu Building the Science and Business Consortium (Santander Universidades).

Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (http://pm.put.poznan.pl/) na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania (WBMiZ) Politechniki Poznańskiej, pełnomocnik ds. zarządzania jakością kształcenia na WBMiZ.

Ekspert w obszarze inżynierii jakości (analiza systemów pomiarowych – MSA, planowanie jakości wyrobu – APQP). Autorka/współautorka ponad 30 publikacji i referatów naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Europejskiego Stowarzyszenia Statystyków ENBIS.

Entuzjastka pracy zespołowej i design thinking. Absolwentka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Top 500 Innovators Science-Management-Commercialization (http://top500innovators.org), w ramach którego odbyła staż na Uniwersytecie Stanforda.

Zdjęcie członka zespołu
Agnieszka KUJAWIŃSKA
Politechnika Poznańska
Logo

Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (http://pm.put.poznan.pl/) na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Ekspert w obszarze inżynierii jakości: statystyczne sterowanie procesami, techniki data mining. Pasjonatka metod i technik wizualizacji danych. Członkini Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Europejskiego Stowarzyszenia Statystyków ENBIS. Wykonawca kilku projektów naukowo-badawczych. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji naukowych oraz 5 podręczników.

Zdjęcie członka zespołu
Krzysztof DYCZKOWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Logo

Adiunkt w Zakładzie Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej na Wydziale Matematyki i Informatyki (http://www.wmi.amu.edu.pl) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ekspert w obszarze przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w systemach decyzyjnych, widzeniu komputerowym i modelowaniu języka naturalnego. Współzałożyciel i wieloletni prezes firmy informatycznej produkującej i wdrażającej systemy klasy ERP. Absolwent prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Top 500 Innovators Science-Management-Commercialization (http://top500innovators.org). Laureat prestiżowej nagrody IBM Faculty Award.

Zdjęcie członka zespołu
Michał ROGALEWICZ
Politechnika Poznańska
Logo

Dr inż., asystent w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (http://pm.put.poznan.pl/) Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętych metod statystycznych w inżynierii jakości. Jego zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności statystycznego sterowania procesami oraz wielowymiarowego statystycznego sterowania procesami (jego rozprawa doktorska dotyczyła zastosowania wielowymiarowych metod statystycznych w procesach wytwarzania), a także metod planowania eksperymentów. Zajmował się również wykorzystaniem metod wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz Data Mining.

Kontakt

Politechnika Poznańska Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań (pok. 308)
 magdalena.diering@put.poznan.pl
+48 61 665 27 38